19.01.2021
PL EN
27.09.2017 aktualizacja 27.09.2017

Prof. Jan Parafiniuk autorem najlepszej książki o historii nauki i techniki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Książkę "Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim" autorstwa prof. Jana Parafiniuka nagrodzono w piątej edycji Nagrody im. Jana Jędrzejewicza. Wyróżnienie przyznawane jest co roku najlepszej polskiej książce poświęconej historii nauki i techniki.

Spośród dwunastu zgłoszonych prac kapituła konkursu nagrodziła książkę prof. Jana Parafiniuka "Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim" (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016).

"Zawiera ona gruntowne omówienie rozwoju nauk mineralogicznych na tle historii warszawskiej uczelni. Z tego powodu jest ważną publikacją zarówno dla historyków nauk o Ziemi, jak i historyków oświaty. Przedstawia temat w sposób zajmujący, zawiera też świetnie opracowany materiał biograficzny" - czytamy w komunikacie przesłanym przez Macieja Jasińskiego, sekretarza kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza.

Choć nagroda przyznawana jest tylko jednej książce, jednak kapituła co roku zwraca uwagę na inne szczególnie ciekawe i wartościowe publikacje wśród zgłoszonych prac. W tym roku jej uznanie zyskały dwie książki.

Pierwszą jest praca Adeli Kobelskiej "Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania Koła Polonistów" (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016). W zajmujący sposób na przykładzie studiów polonistycznych przedstawia ona kształtowanie się środowiska uniwersyteckiego w mieście pozbawionym tradycji akademickich.

Druga wyróżniona praca to "Tadeusz Tołwiński 1887–1951. Architekt, urbanista, twórca Polskiej Szkoły Urbanistyki" (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016) autorstwa Teresy Kotaszewicz. "Książka w całościowy sposób przedstawia ważną postać historii architektury, a przy tym jest napisana przystępnym językiem i zawiera starannie dobrany, bogaty materiał ikonograficzny" - głosi przesłany PAP komunikat.

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza, ufundowana przez samorząd miasta Płońsk, jest przyznawana co roku od 2013 roku pod auspicjami Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki.

Patron nagrody Jan Walery Jędrzejewicz (1835–1887), chociaż z wykształcenia i zawodu był lekarzem, to zajmował się również astronomią i na jej polu odnosił znaczne sukcesy. Żył i pracował w Płońsku, gdzie założył prywatne obserwatorium, które zaopatrzył w najbardziej zaawansowaną aparaturę badawczą. Przez wiele lat prowadził obserwacje astronomiczne i publikował ich wyniki. Wydana w 1886 roku Kosmografia przez wiele lat była głównym polskim podręcznikiem astronomii.

Kapituła Nagrody im. Jana Jędrzejewicza zwraca się do przedstawicieli środowiska naukowego, autorów oraz wydawców z prośbą o zgłaszanie do kolejnych edycji nagrody wartościowych książek poświęconych historii nauki i techniki. Termin nadsyłania zgłoszeń do szóstej edycji Nagrody upływa 30 kwietnia 2018 roku. Każdego roku w konkursie mogą brać udział publikacje, które ukazały się w roku poprzednim.

Więcej informacji, w tym o edycjach Nagrody w poprzednich latach, można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN: www.khnit.pan.pl.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021