Ministerstwo Edukacji i Nauki

08.05.2021
PL EN
 • Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Franciszek Bacon

  Franciszek Bacon
 • Prawdziwi naukowcy są zachwyceni, gdy dowiadują się, że nie mieli racji, i dla mnie to jeden znajwiększych darów, jakich może dostarczyć edukacja naukowa

  Brian Cox
 • Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn. 

  Arystoteles
 • Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął, i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś.

  Konfucjusz
 • Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.  

  Heraklit z Efezu
 • Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.

  Arystoteles
 • Ludzie i nicienie mają mniej więcej po tyle samo genów, około dwudziestu tysięcy, lecz tylko jeden z tych gatunków potrafi namalować freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej.

  Siddhartha Mukherjee
 • Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza.  Karl Kraus

  Karl Kraus
 • Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść.

  Martin Heidegger
 • Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.

  Jan Jakub Rousseau
Copyright © Fundacja PAP 2021