24.01.2019
PL EN
22.01.2018 aktualizacja 22.01.2018

Prof. Rita Suessmuth doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

Profesor Rita Sussmuth podczas uroczystości nadania jej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Profesor Rita Sussmuth to wybitny naukowiec i przewodnicząca niemieckiego Bundestagu w latach 1988-1998. Fot. PAP/Darek Delmanowicz 22.01.2018 Profesor Rita Sussmuth podczas uroczystości nadania jej tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Profesor Rita Sussmuth to wybitny naukowiec i przewodnicząca niemieckiego Bundestagu w latach 1988-1998. Fot. PAP/Darek Delmanowicz 22.01.2018

Prof. Rita Suessmuth, przewodnicząc Bundestagu w latach 1988-1998, otrzymała w poniedziałek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczelnia doceniła ją m.in. za osiągnięcia naukowe i wkład w budowanie dobrosąsiedzkich relacji między Polakami i Niemcami.

W czasie laudacji wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko przybliżając jej życiorys i najważniejsze osiągnięcia podkreślił, że prof. Suessmuth była „jednym z tych niemieckich polityków, którzy doceniali rolę polskiego +fenomenu solidarności+ w procesie dziejowych europejskich przemian”.

Przypomniał, że walnie przyczyniła się ona do przyjęcia w czerwcu 1990 r. wspólnej deklaracji Bundestagu i Izby Ludowej NRD w sprawie uznania granicy z Polską i wspomniał o jej działaniach m.in. w sprawie przeciwko marginalizacji Polski w obchodach pięćdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Przypomniał w tym kontekście o jej przemówieniu z 28 kwietnia 1995 roku w Bundestagu, w którym podkreślała „rolę Polski w uwolnieniu Europy od totalitaryzmu, a także wskazywała na wagę, jaką dla całej Europy ma proces transformacji Polski i innych krajów tej części kontynentu po upadku komunizmu”.

„Od tego czasu Rita Suessmuth jest uważana za wypróbowanego przyjaciela Polski, znajduje to zresztą wyraz w jej zaangażowaniu w polsko-niemiecką współpracę” – mówił prof. Bobko.

Przypomniał jednocześnie, że prof. Suessmuth jest od 2006 r. prezeską Stowarzyszenia Deutsches-Polen Institut w Darmstadt - instytucji zajmującej się upowszechnianiem wiedzy o Polsce w zakresie kultury i historii, a od 2008 r. jest przewodniczącą Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki - międzyrządowej instytucji, która wspiera współpracę naukowców obu krajów. Jest także przewodniczącą Kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich.

„Przyznanie profesor Ricie Suessmuth doktoratu honorowego przez Uniwersytet Rzeszowski jest zatem próbą wyrażenia uznania dla jej dorobku naukowego, szacunku dla sposobu prowadzenia działalności politycznej w przełomowym dla Europy okresie i wreszcie wdzięczności za niezwykle pozytywny wkład w budowanie dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Polakami i Niemcami” – podsumował laudator.

Prof. dr Rita Suessmuth studiowała romanistykę i historię w Muenster, Tybindze i Paryżu, jako profesor prowadziła wykłady w Bochum i Dortmundzie. W roku 1985 została powołana na ministra do spraw młodzieży, rodziny i zdrowia, a od 1986 również  do spraw kobiet. Była członkiem (1987-2002) i przewodniczącą (1988-1998) Bundestagu. W latach 2000-2001 przewodniczyła Niezależnej Komisji Imigracji. W latach 2002-2004 stała na czele Rady Ekspertów ds. Imigracji i Integracji. Od 2004 do 2005 należała do Światowej Komisji ds. Migracji Międzynarodowych. W latach 2005–2009 była prezydentem prywatnej uczelni ekonomicznej w Berlinie SRH-Hochschule für Wirtschaft. W 2007 otrzymała nagrodę imienia Theodora Heussa za pionierskie zasługi dla integracji muzułmanów i migrantów.

Od 2005 jest przewodniczącą Instytutu Polskiego w Niemczech. W 2008 objęła funkcję przewodniczącej zarządu Niemiecko-Polskiej Fundacji Naukowej. Od 2006 jest członkiem konwentu Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, któremu przewodniczy od roku 2010. Od 2006 jest zaangażowana w prace przy tworzeniu Turecko-Niemieckiego Uniwersytetu w Stambule. Od 2010 jest przewodniczącą Niemieckiego Konsorcjum Szkół Wyższych Turecko-Niemieckiego Uniwersytetu w Stambule. W latach 2011 - 2012 Rita Suessmuth była członkiem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konsensusu dla Profesjonalistów i Imigracji. Za swoje polityczne zaangażowanie otrzymała wiele nagród i odznaczeń. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

api/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019