06.06.2020
PL EN
27.01.2016 aktualizacja 27.01.2016

Rusza XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa

Fot. Politechnika Warszawska Fot. Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska i firma Siemens po raz XXI poszukują naukowców i zespołów badawczych, pracujących m.in. w obszarze wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Siemensa można przesyłać do 31 marca br. Do wygrania 40 i 30 tys. zł.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Do konkursu można zgłaszać prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z dziedzin takich jak: wytwarzanie, przesyłanie i wykorzystywanie energii elektrycznej; elektronika - zwłaszcza w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych; automatyka, transport szynowy, inżynieria biomedyczna. Przyjmowane będą także prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej. Decydującym kryterium przy ocenie zgłoszonych prac będą ich walory aplikacyjne.

Przyznawana w konkursie nagroda badawcza Siemensa wyniesie 40 tys. zł. Może otrzymać ją zarówno indywidualny badacz, jak i zespół badawczy za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Wysokość drugiego wyróżnienia - nagrody promocyjnej Siemensa - za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne wyniesie 30 tys. zł. Może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części. Mogą otrzymać ją tylko pojedyncze osoby - autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych - zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszona właśnie edycję konkursu.

Prace do wyróżnienia w konkursie mogą zgłaszać: wybitni specjaliści z wymienionych wyżej dziedzin nauki, rady wydziałów szkół wyższych, rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych, rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk, członkowie jury.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej. 

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020