Ministerstwo Edukacji i Nauki

22.09.2021
PL EN
09.09.2012 aktualizacja 09.09.2012

Archeolodzy zlokalizowali miasto sprzed ponad 500 lat

1. Mapa geofizyczna średniowiecznej Nieszawy - widoczne są regularne zabudowania 1. Mapa geofizyczna średniowiecznej Nieszawy - widoczne są regularne zabudowania

Grupa archeologów z Warszawy zlokalizowała miejsce drugiej lokacji miasta Nieszawy w okolicy Zamku Dybowskiego w Toruniu. Naukowcy zastosowali nieinwazyjne metody badawcze – prospekcję lotniczą i badania geofizyczne.

"Dzięki badaniom, udało nam się wstępnie zlokalizować prawdopodobny zasięg, rozmiar i topografię miasta, które nie istnieje od ponad 550 lat"– mówi Michał Pisz, koordynator projektu.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas badań geofizycznych, badacze otrzymali wyraźny zarys zabudowań wokół rynku. Ponadto, anomalie zarejestrowane w wyniku pomiarów magnetycznych korespondują z wyróżnikami wegetacyjnymi uchwyconymi na zdjęciach lotniczych wykonanych przez Wiesława Stępnia.

"Na podstawie wstępnej interpretacji wyników badań magnetycznych, można wnioskować, że źródłem zarejestrowanych przez nas anomalii są obiekty wykonane z cegły” – twierdzi Piotr Wroniecki, archeolog zaangażowany w projekt.

Po rozpoznaniu centralnej części miasta, badacze będą się kierować na zachód i północ.

„Zależy nam nie tylko na rozpoznaniu samej topografii miasta, ale również jego bezpośredniej okolicy i możliwie jak najwierniejszym odtworzeniu krajobrazu historycznego z czasów jego istnienia. Spróbujemy określić zasięg występowania obiektów na wschód i zachód od miasta. Podejmiemy również próbę rekonstrukcji przebiegu dawnego lewego brzegu Wisły, na którym znajdowała się część portową miasta” – mówi Pisz.

Po zakończeniu badań magnetycznych wybrane obszary zostaną uzupełnione o pomiary elektrooporowe. „Docelowo pełna interpretacja zostanie oparta o wszelkie dostępne dane – nie tylko wyniki prospekcji geofizycznej i lotniczej, ale także wyniki wcześniejszych wykopalisk, dostępne mapy archiwalne i historyczne, przekazy historyczne, a także zdjęcia satelitarne” – dodaje Wroniecki.

16 września we współczesnej Nieszawie, odbędzie się festyn na którym będzie można spotkać autorów projektu, obejrzeć uzyskane do tego czasu wyniki oraz zadać pytania.

"Zależy nam na promocji tego unikatowego stanowiska. Mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju +kapsułą czasu+ – miastem średniowiecznym, które funkcjonowało tylko 35 lat" – kwituje Pisz.

Badania realizowane są przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział w Łodzi w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego V Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” koordynowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Projekt objęty jest patronatem honorowym burmistrza miasta Nieszawy – Mariana Tołodzieckiego.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021