21.09.2020
PL EN
18.09.2019 aktualizacja 18.09.2019

Śląskie/ Metropolia tworzy fundusz pod kątem przyciągania wybitnych naukowców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) tworzy Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, mający pomagać tamtejszym uczelniom w przyciąganiu wybitnych lub znanych naukowców. Celem jest zatrzymanie młodych ludzi, szukających atrakcyjnych studiów.

Uchwałę ws. uruchomienia programu pn. "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" i przeznaczenia na jego realizację w latach 2019-22 kwoty 8 mln zł przyjęło we wtorek w Tychach zgromadzenie GZM.

Jak poinformował członków zgromadzenia przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, przygotowane w uzgodnieniu z wszystkimi działającymi na tym terenie uczelniami rozwiązanie to tzw. fundusz noblowski - program zachęcający młodych ludzi do studiowania i związania się z Metropolią, dzięki tworzeniu tam atrakcyjnych warunków studiowania.

Jak wynika z uzasadnienia uchwały, wsparcie programu ma trafiać do uczelni na angażowanie aktywnych naukowo, wybitnych naukowców, osobistości, którzy poprzez udział w wykładach, seminariach, spotkaniach, recenzowanie prac dyplomowych czy inne aktywności – zachęcaliby studentów i doktorantów do kontynuowania nauki w lokalnej uczelni i wiązania przez to przyszłości z regionem.

Fundusz ma w ten sposób realizować jedno z założeń Programu działań strategicznych GZM do roku 2022 – przyjętego wiosną br. krótkookresowego dokumentu strategicznego Metropolii, wskazującego jej najważniejsze cele na najbliższe ponad trzy lata. Chodzi o wsparcie potencjału naukowego i edukacyjnego Metropolii jako remedium na jej opuszczanie przez młodych ludzi.

"Najczęściej jest tak, że gdy młody człowiek wybiera uczelnię poza regionem, bardzo często wiąże się już z nowo wybranym miejscem, zakłada tam rodzinę, podejmuje pracę. Powoduje to drenaż intelektualny, ubożeje potencjał naszych miast. Wydaje się, że wsparcie naszych uczelni, aby były atrakcyjne, jest słusznym kierunkiem" - przekonywał członków zgromadzenia Karolczak.

Jedyną wątpliwość w kontekście głosowania nad programem zgłosił wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, który popierając utworzenie funduszu postulował, aby był on elementem zadań promocyjnych Metropolii. Przewodniczący zarządu GZM wyjaśniał, że fundusz jest realizacją części Programu działań strategicznych GZM niezwiązanej z promocją regionu, a wsparciem nauki.

"On ma podnieść jakość nauczania. Dać szansę młodym ludziom, aby mogli w naszych uczelniach korzystać z kontaktu i wiedzy naukowców najlepszych światowych uczelni. Mówimy o naukowcach wykładających na co dzień w takich uczelniach, jak: Cambridge, Harvard, Yale. Ten fundusz ma zachęcić do zaproszenia takich naukowców do współpracy z naszymi uczelniami" - wyjaśnił Karolczak.

Jak dodał, fundusz był m.in. konsultowany z działającą przy Metropolii radą społeczno-gospodarczą, której przewodniczy prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tomasz Pietrzykowski. 

PAP - Nauka w Polsce, Mateusz Babak

mtb/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020