04.12.2020
PL EN
18.09.2013 aktualizacja 18.09.2013

Przyznano Nagrodę im. Stefana Banacha

Dr Marcin Pilipczuk z Uniwersytetu Warszawskiego został tegorocznym laureatem Nagrody im. Stefana Banacha, przyznawanej za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych. Naukowiec otrzymał również 20 tys. zł.

Wręczenie nagrody odbyło się we wtorek w Rzeszowie, wydarzenie to zainaugurowało 5. Forum Matematyków Polskich, które będzie trwało do piątku na miejscowym uniwersytecie.

Jak powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego prof. Stefan Jackowski, nagroda im. Banacha jest szczególna, bo ufundowana została przez firmę teleinformatyczną i przyznawana jest za prace z zakresu szeroko rozumianej matematyki.

„Ma też znaczący wymiar finansowy i jest pod tym względem porównywalna z nagrodą przyznawaną przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne dla młodych naukowców” - dodał.

Jackowski przypomniał, że Nagroda im. Stefana Banacha jest nagrodą międzynarodową i na konkurs wpływają pracę doktorskie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także ze Skandynawii.

W tegorocznej, piątej już edycji wpłynęły 23 prace, jury wybrało pięć nominowanych, z których wybrano zwycięską. Wśród nominowanych były prace m.in. z uniwersytetu w Brnie oraz uniwersytetu w Wilnie.

Nagrodzona rozprawa pn. „Nowe techniki stosowane przy rozwiązywaniu wybranych problemów NP-trudnych” Marcina Pilipczuka została napisana w języku angielskim, pod kierunkiem dr. Łukasza Kowalika na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czwartą edycję nagrody wygrał w lipcu ub. roku węgierski matematyk dr Andras Mathe.

Patron nagrody prof. Stefan Banach (1892-1945) jest twórcą analizy funkcjonalnej, dużego i ważnego w nowoczesnych zastosowaniach działu matematyki, który pomógł znaleźć równania stosowane do opisywania złożonych zjawisk przyrodniczych, w tym mechaniki kwantowej.

Od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności matematyczne i lingwistyczne. Nie ukończył jednak studiów wyższych. Jego talent odkrył prof. Hugo Steinhaus, dzięki któremu Stefan Banach w 1920 roku został asystentem na Politechnice Lwowskiej. W tym samym roku otrzymał doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1922 na tej uczelni habilitował się i został jej profesorem. W 1924 roku wybrano go na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w 1939 został prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zmarł we Lwowie w sierpniu 1945 r. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Nagroda została ustanowiona w 2008 r. przez firmę Ericpol, która jest jej fundatorem, i Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM).

PAP - Nauka w Polsce

huk/ ls/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020